2022-06-03

Dotyczy: Dotyczy: świadczenie usług polegających na przygotowaniu i wydaniu w siedzibie wykonawcy lub dostarczeniu do placówki wypoczynku i wydaniu na miejscu gorącego posiłku: dania obiadowego - uczestnikom półkolonii:

Zaproszenie do składania ofert zapytanie o cenę i załączniki.
- Wynik.

2021-06-07

Dotyczy: świadczenie usług polegających na przygotowaniu i wydaniu w siedzibie wykonawcy lub dostarczeniu do placówki wypoczynku i wydaniu na miejscu gorącego posiłku: dania obiadowego z kompotem - uczestnikom półkolonii:

- Zaproszenie do składania ofert zapytanie o cenę i załączniki.
- Wynik.