Ognisko Pracy Pozaszkolnej „Ogród Jordanowski” w Kozienicach
jest jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Kozienice.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny
jest Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura w Radomiu.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 30 grudzień 2020 08:04 Urszula Strzelczyk
Artykuł został zmieniony. środa, 30 grudzień 2020 08:21 Urszula Strzelczyk
Artykuł został zmieniony. środa, 30 grudzień 2020 08:21 Urszula Strzelczyk
Artykuł został zmieniony. środa, 30 grudzień 2020 08:21 Urszula Strzelczyk